Braintronics, Fotele masujące, Masaż, Porady, Zdrowie

Bądź na fali – o falach mózgowych i relaksacji

Aktywność elektryczna mózgu zmienia się w zależności od czynności, którą wykonujemy w danym momencie. Każda czynność sprawia, że mózg przeskakuje na inne częstotliwości. Jednak zbyt krótkie lub zbyt długie przebywanie na danej częstotliwości nie jest dobre dla naszego zdrowia, gdyż może powodować zaburzenia koncentracji, stany depresyjne czy nawet przedwczesne starzenie się.

Zapis elektrycznej aktywności mózgu to wykres w postaci fal o różnym zakresie i częstotliwości, który ilustruje przesyłanie komunikatów w obrębie układu nerwowego podczas wykonywania różnych czynności. Wszystkie działanie zachodzą na styku komórek nerwowych, czyli w synapsach.
Wszystkie fale w określonych warunkach mogą być prawidłowe, w innych już nie.
Doskonałą metaforą aktywności mózgu mogą być biegi w samochodzie, które prawidłowo spełniają swoje zadanie tylko przy odpowiedniej prędkości. W trakcie nauki jazdy samochodem uczymy się nie tylko tego, jak dostosowywać biegi do prędkości, ale też tego, jak szybko i płynnie je zmieniać. Prawidłowo funkcjonujący mózg potrafi szybko zmieniać zakresy częstotliwości fal w zależności od wykonywanej czynności.

Fale mózgowe są elektrycznymi falami generowanymi w każdym mózgu. Badania wykazały, że zarówno częstotliwość fal mózgowych, jak i ich amplituda nie jest stała i ściśle zależy od czynności, jaką umysł wykonuje. Zostały one podzielone na cztery zakresy. Nazwano je kolejnymi literami alfabetu greckiego (w kolejności ich odkrywania): ALPHA, BETA, THETA, DELTA.

Różne stany psychiczne odpowiadają typowym dla siebie pasmom częstotliwości fal:
– Fale Delta (0,5-4 Hz) to regeneracja i uspokojenie podczas snu. Te najpowolniejsze ze wszystkich fal mózgowych odpowiada za stan nieświadomości podczas głębokiego snu. Powstają w korze mózgowej. Są falą dominującą u niemowląt do ok. 6 miesiąca życia (prawidłowo) oraz u dzieci mających problem z uczeniem się (nieprawidłowo).
To właśnie w paśmie Delta następuje większe uwalnianie hormonów odpowiedzialnych za regenerację organizmu, zmniejszanie stresu, spowalnianie procesów starzenia. W niektórych przypadkach fale delta są obrazem patologicznym charakteryzującym uszkodzenia mózgu (np. guzy).  Wysoka delta towarzyszy zespołom zaburzeń uwagi.

– Fale Theta (4-8 Hz) to koncentracja i pamięć. Mówi się o nich, że są bezpośrednio na progu podświadomości. Są obecne przez większą część snu. Powstają we wzgórzu oraz w układzie limbicznym. Fale te dominują w obrazie EEG od ok. 6 miesiąca do 6-7 roku życia. Te fale pojawiają się również podczas głębokiej medytacji. Mamy wtedy dostęp do całej pamięci naszego mózgu. Zwiększanie fal Theta w trakcie medytacji pobudza intuicję oraz wpływa na poprawę kreatywności, wspomaganie procesów uczenia się, łagodzenie stres. Thomas Edison podobno zwykł drzemać z metalową kulką w dłoni, podczas gdy na podłodze znajdował się metalowy talerz. Kiedy wchodził w kreatywny stan psychiczny, tuż przed zapadnięciem w sen, jego mięśnie rozluźniały się i wpadająca na talerz kulka budziła go. Wtedy zapisywał wszystkie pomysły. Fale o częstotliwości 7-8 Hz obserwuje się podczas wizualizacji. Umiejętność kontrolowania Thety jest równoznaczna z posiadaniem zdolności do kontrolowania bólu fizycznego.
Nadmierne ilości Thety charakterystyczne są dla osób z zespołem zaburzeń uwagi. Hamowanie fal Theta ma na celu polepszenie koncentracji, zwiększenie czujności oraz przy leczeniu bezsenności.

– Fale Alfa (8-12 Hz) to rozmyślanie, odpoczynek, relaksacja i twórczość. U 90% ludzi pojawia się zawsze po zamknięciu oczu. Po 9-11 roku życia i przez całą dorosłość jest dominującą falą po zamknięciu oczu. Podwyższona alfa przy otwartych oczach utrzymuje się u ludzi zażywających niektóre narkotyki. Powstaje we wzgórzu.
W stanie niskiej Alfy (do 10 Hz) nasza uwaga skupiona jest na tym, co jest wewnątrz nas samych. Mamy wtedy pełny dostęp do obydwu półkul mózgowych, co znacznie wspomaga wizualizację i wyobraźnię, uzyskujemy też dostęp do bogactwa kreatywności, które znajduje się poniżej naszej świadomości. W tym stanie jesteśmy bardzo świadomi, odprężeni, nieruchomi ale nie senni. Wtedy najlepiej się myśli twórczo. To jest miejsce głębokiego odpoczynku, ale niedostateczne dla medytacji. Fale te zanikają w czasie wysiłku tak fizycznego, jak i umysłowego.
W stanie wysokiej Alfy (11-12 Hz) mamy do czynienia ze stanem wysokiej świadomości otoczenia. Jest to stan, podczas którego możemy reagować na szeroki zakres zmian w środowisku. Jest to stan, nad którym najmocniej pracują sportowcy, gdyż dzięki niemu uczą się szybkich odruchów i bezbłędnych reakcji. Jest to stan „tu i teraz”, czyli optymalnej sprawności, która obejmuje koncentrację oraz rodzaj spokoju i pewności siebie.
Nadmiar Alfa zaburza koncentrację, co pogarsza wyniki w nauce, natomiast zbyt mało Alfy powoduje obniżony nastrój, depresję. Przy niskiej alfie mamy zaniżoną samoocenę i słabszą motywację.

 Fale Beta (powyżej 12 Hz) to stan przytomności i skupienie a zakres tych fal to najczęstszy stan naszego umysłu. Wytwarzanie Bety wiąże się ze stanem czuwania, czujności, orientacji zewnętrznej, myślenia logicznego, rozwiązywania problemów oraz z utrzymywaniem uwagi. Jesteśmy wówczas przytomni i skupieni na odbieraniu bodźców zewnętrznych za pomocą pięciu zmysłów: wzroku, słuchu, dotyku, smaku i węchu, tak jak teraz, podczas czytania tego tekstu. W tym paśmie przeżywamy wszystkie emocje (radość, gniew, strach, zdziwienie, ciekawość). Sprzyja ono inspirującej energii i działaniu, charakteryzują logiczne, analityczne, intelektualne myślenie i werbalną komunikację. Wytwarzana jest w pniu mózgu i korze mózgowej.
Ze względu na bardzo szeroki zakres, fale beta podzielono na trzy podzakresy, które funkcjonują jako osobne fale mające odmienny, często przeciwstawny wpływ na różne sfery ludzkiej psychiki: SMR (12-15Hz), Beta1 (16-18Hz) i Beta2 (18-36Hz).

CiekawostkaWcześniejsze badania dotyczące fal alfa, które przeszły niemal bez echa, prowadzone były przez Akirę Kasamatsu i Tomio Hirari. Naukowcy notowali zapis fal mózgowych mnichów zen podczas głębokiej medytacji. Okazało się, że w czasie medytacji mnisi przechodzą cztery etapy: 1.Pojawienie się fal alfa, 2. Wzrost gęstości fal alfa, 3. Spadek częstotliwości fal i w końcu – ci najbardziej wprawieni w sztukę medytacji – 4. Tworzenie długich łańcuchów fal theta. Interesujące jest to, że te cztery stany towarzyszyły mnichom w czasie szkoleń już od wielu lat. Inaczej mówiąc – im większe mieli doświadczenie w medytacji, tym więcej pojawiało się u nich fal theta. Mnisi z ponad 20-letnim doświadczeniem wytwarzali największą ilość fal theta. Nawet gdy było ich bardzo wiele w mózgu, mnisi nie spali, lecz byli w pełni świadomi.