Jeśli kupiłeś produkt marki Casada Health & Beauty...

...to przede wszystkim gratulujemy zakupu i życzymy wielu przyjemnie relaksujących chwil z naszym urządzeniem! 

Pragniemy, abyście byli Państwo świadomi swoich praw i obowiązków, wynikających z dokonania zakupu.
Zapraszamy do zapoznania się z poniższą treścią:

Zakupy na odległość

Jeśli kupiliście Państwo produkt na prezentacji handlowej lub w sprzedaży wysyłkowej (np. przez Internet) to:

 • Każda ze stron może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Odstąpienie dla swej ważności wymaga formy pisemnej. W takim wypadku:
  -  Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy,
  - Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
   
 • Jeżeli Klient nie został poinformowany o możliwości odstąpienia umowy w terminie 14 dni od daty - czas na odstąpienie od umowy wydłużony zostaje do 12 miesiecy od daty upływu rzeczonych 14 dni.
 • W przypadku gdy Klient dobrowolnie wybiera taki sposób dostarczenia towaru, który wiąże się z dodatkowymi nakładami finansowymi, Sprzedawca nie jest zobowiązany do pokrycia kosztów jego dostawy (np. wybraliśmy przesyłkę priorytetową zamiast standarowej ekonomicznej).
   
 • Klient dokonuje zwrotu towaru na własny koszt.
 • Po upływie 14 dni od daty zawarcia umowy prawo do ostąpienia od umowy wygasa, skutkując prawną skutecznością zawartej umowy.
   

Powyższe prawa i obowiązki reguluje Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Zakupy w siedzibie firmy

Jeśli dokonali Państwo zakupu w siedzibie firmy nie przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od umowy, jeśli wewnętrzne zapisy danego dystrybutora nie stanowią inaczej.
Ewentualna możliwość dokonania zwrotu zależy tu od woli dystrybutora, nie wynika ona jednak z obowiązującego ustawodawstwa.

Gwarancja

Wszystkie produkty marki Casada Healthcare (wcześniej Casada Health & Beauty objęte są gwarancją:
 

 • dla produktów: Quattromed III, Quattromed III Limited Edition, Quattromed IV, Maxiwell III, Maxiwell III Limited Edition wynosi ona 10 lat w przypadku produktów zarejestrowanych;
   
 • dla produktów Power Board 2.1, FootInn, Canoo V, Neck Massager II, Bodyshape, Miniwell, Miniwell Twist wynosi ona 5 lat w przypadku produktów zarejestrowanych;
   
 • dla pozostałych produktów wynosi ona 2 lata.


W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek usterki składają Państwo reklamację - szczegółowa procedura opisana jest tutaj.
Pod powyższym linkiem znajdą Państwo również numer telefonu do serwisu Casada Polska - nasi pracownicy odpowiedzą na Państwa pytania związane z prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń czy ich pierwszym uruchomieniem.

Rejestracja produktów

Rejestracja pozwala na otrzymanie przedłużonej gwarancji na wybrane produkty. Ponadto po jej dokonaniu Klient otrzymuje certyfikat autentyczności urządzenia oraz karę gwarancyjną.
 
Jeśli za kilka lat urządzenie ulegnie awarii, a dowód zakupu zaginie - zarejestrowany produkt będzie nadal podlegał naprawie w trybie gwarancyjnym, ponieważ niezbędne informacje będą się znajdowały w naszej bazie danych.
 
Aby zarejestrować produkt wystarczy kliknać tutaj.

Uwagi i zastrzeżenia

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek zastrzeżenia co do:
- formy przeprowadzanej prezentacji handlowej / jakości obsługi w punkcie sprzedaży
- warunków zawartej umowy
- warunków gwarancji
- sposobu działania urządzenia

Pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów:

Infolinia: 800 007 911 / +48 95 737 41 14

 

CASADA

Casada Polska Sp. z o.o.

ul. Słowiańska 63
66-400 Gorzów Wielkopolski

NIP 5993177107, REGON 362284110

Infolinia
800 007 911
(dla połączeń z tel. stacjonarnych)
Telefon
+48 95 737 41 14
(dla połączeń z tel. komórkowych)